Poresko savetovanje

  1. Poresko savetovanje

Agencija Rublja

Poresko savetovanje

Integralni pristup poslovanju, kroz usaglašavanje poslovne strategije i poreskog planiranja kao krajnji rezultat ima poreske uštede. Usvajanjem poreske strategije Vaše privredno drustvo može ostvariti minimalnu poresku obavezu, u potpunosi usaglašenu sa zakonskom regulativom. Vođeni iskustvom možemo Vam pomoći da bolje razumete poreske efekte donetih odluka, iskoristite skrivene mogućnosti za ostvarenje poreskih ušteda, optimizujete poresku stopu ili uvedete interni sistem za upravljanje transfernim cenama na svim organizacionim nivoima.

Naš tim je specijalizovan za pripremu studija transfernih cena, poresko savetovanje i optimizaciju poreskog opterećenja. Sve veća baza klijenata u ovom domenu govori o kvalitetu pruženih usluga.

Koje vrste usluga nudimo u ovom segmentu?

    - Priprema studija transfernih cena,
    - Kontinuirano poresko savetovanje,
    - Poreska optimizacija
Agencija Rublja | Misija
Agencija Rublja | Misija
Agencija Rublja | Misija
pozovite

Ukoliko su vam potrebne informacije o našim uslugama, možete nas kontaktirati