Osnivanje firme

  1. Osnivanje firme

Agencija Rublja

Osnivanje firme

Zaposleni u računovodstvenoj agenciji RUBLjA d.o.o. svesni su činjenice koliko je teško započeti privatan posao, koliko troškova postoji, a da privredno društvo i ne počne sa radom. Stoga smo formirali paket usluga koji je potpuno besplatan, a koji će Vam olakšati bar početak poslovanja (snosite samo troškove taksi i naknada kod nadležnih institucija).

Klijentima nudimo stručnu pomoć prilikom registracije firme u APR-u, kao i prilikom postupaka koji slede nakon registracije, otvaranje bankovnog računa, prijave firme u poresku upravu i dr.

Agencija Rublja | Misija
Agencija Rublja | Misija
Agencija Rublja | Misija
pozovite

Ukoliko su vam potrebne informacije o našim uslugama, možete nas kontaktirati