Naplata potraživanja

  1. Naplata potraživanja

Agencija Rublja

Naplata potraživanja

Naš cilj je, pre svega, naplata potraživanja bez narušavanja dobrih poslovnih relacija između Vas i Vašeg klijenta/poslovnog partnera, jer je za Vas bitno da očuvate što bolje odnose sa klijentima i da ih kao takve zadržite i posle intervencije i naplate i, naravno, nastavite saradnju sa njima. Sa ovim primarnim ciljem brižljivo pristupamo pregovorima sa Vašim klijentom i pokušavamo da iznađemo mirno, vansudsko rešenje, što u konkretnom slučaju podrazumeva:
- Pristupanje pregovorima sa drugom ugovornom stranom o naplata potraživanja,
- Izradu sporazuma o načinu otplate duga (dve ili više rata, sa rokovima otplate, sa kamatom ili bez – sve u dogovoru sa Vama i pod uslovima koje odobrite),
- Slanje opomene pred utuženje,

Ukoliko vansudska naplata potraživanja nije bila uspešna, preostaje prinudna naplata potraživanja preko suda ili izvršitelja. Vaše potraživanje se naplaćuje primenom nekog od sredstava izvršenja kao što su: - prenos sredstava koja se vode na računu kod banke sa računa dužnika direktno na Vaš račun,
- prodaja pokretnih stvari,
- prodaja nepokretnosti,
- prenos novčanog potraživanja,
- prenos potraživanja za predaju pokretnih stvari ili nepokretnosti,
- unovčenje drugih imovinskih prava,
- prodaja akcija i prodaja udela u privrednim subjektima

Agencija Rublja | Misija
Agencija Rublja | Misija
Agencija Rublja | Misija
pozovite

Ukoliko su vam potrebne informacije o našim uslugama, možete nas kontaktirati