Konsultantske usluge

  1. Konsultantske usluge

Konsultantske usluge za

uspešno poslovanje

Poreski savetnici u računovodstvenoj agenciji RUBLjA d.o.o. svojim sveobuhvatnim pristupom smanjuju Vaše poreske obaveze na minimum. U toku godine planiramo i implementiramo strategije koje smanjuju poresku izloženost i poboljšavaju uspešnost poslovanja. Naši poreski stručnjaci su u toku sa, uvek promenjivim, komplaksnim pravilima poreske regulative.

Sa klijentima u potpunosti sarađujemo u planiranju poreskih rešenja i upućujemo ih na put do uspeha. Kod poreskih kontrola nastupamo u Vaše ime. Svojim znanjem i iskustvom u poreskim pregledima obezbeđujemo najbolje za Vaše privredno društvo. Naši poreski savetnici mogu za Vas da obave i preventivni poreski pregled. Na želju poslovnog partnera, preventivni poreski pregled obavljamo i na početku naše saradnje.

Računovodstvena agencija RUBLjA d.o.o. svoju kompletnu uslugu dopunjujemo ličnim pristupom do svakog poslovnog partnera. Vaš sagovornik biće stručnjak, ne samo na opštem području računovodstva i rešenja koja se tiču poreza, već će biti u potpunosti upoznat sa Vašim privrednim društvom i specifičnosti poslovanja.

Agencija Rublja | Misija
Agencija Rublja | Misija
Agencija Rublja | Misija
pozovite

Ukoliko su vam potrebne informacije o našim uslugama, možete nas kontaktirati