Knjigovodstvene usluge Zemun

 1. Knjigovodstvo

Knjigovodstvene usluge Zemun

Usluge knjigovodstva

Svoje usluge pružamo velikim, srednjim i malim privrednim društvima, preduzetnicima i udruženjima. Raznolikost obima usluga i specifičnost svakog pojedinačnog privrednog društva kojima nudimo svoje usluge, vode nas ka temeljnom i profesionalnom obavljanju naših usluga. Spektar naših usluga je širok. Poslovnim partnerima obezbeđujemo uslugu primerenu njihovoj delatnosti, načinu i obimu poslovanja, bez obzira na njihovu veličinu i oblik organizovanja.

Računovodstvena agencija RUBLjA d.o.o. obavlja za Vas sledeće računovodstvene usluge:

  - Vođenje glavne knjige i dnevnika,
  - Analitičku evidenciju salda konta, listinge otvorenih stavki,
  - Vođenje evidencije i obračun PDV-a, Izradu završnog računa,
  - Izradu periodičnog bilansa na zahtev klijenta, Vođenje blagajne,
  - Obračun zarade, poreza i doprinosa,
  - Obračun ugovora o delu i autorskih honorara,
  - Knjiženje maloprodaje,
  - Vođenje računovodstva po troškovnim mestima i projektima,
  - Obračun amortizacije i evidenciju osnovnih sredstava,
  - Vođenje platnog prometa,
  - Obračun kamate,
  - Naplatu potraživanja,
  - Pripremu dokumentacije za dobijanje bankarskih garancija i pozajmica,
  - Izradu predloga kompletnog rešenja Vašeg računovođe,
  - Izradu predloga racionalizacije ostalih postupaka povezanih sa računovodstvom,
  - Razne druge usluge po želji klijenta.

U računovodstvenoj agenciji RUBLjA d.o.o. obratili smo pažnju i na potrebe poslovnih partnera i upotpunili svoju ponudu kvalitetnim kurirskim uslugama. Nudimo pomoć u sistematizaciji radnih mesta. Organizujemo i savetovanje pri uspostavljanju informacionog sistema.

Naš računovodstveni servis za Vas može da obavlja kompletno vođenje poslovnih knjiga, ili možete da nam prepustite samo određena područja.

Agencija Rublja | Misija
Agencija Rublja | Misija
Agencija Rublja | Misija
pozovite

Ukoliko su vam potrebne informacije o našim uslugama, možete nas kontaktirati