Izrada završnog računa

 1. Izrada završnog računa

Agencija Rublja

Izrada završnog računa

Redovne godišnje finansijske izveštaje na kraju kalendarske godine moraju da podnesu sva pravna lica i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo. Finansijski izvestaj se podnosi za statističke potrebe i konačni finansijski izvestaj. Rok za podnošenje onog prvog, tj. za statističke potrebe je 28.02. za prethodnu godinu. Rok za podnošenje redovnog finansijskog izvestaja je 29.06. za prethodnu godinu. Završni obračun se podnosi:

  - Agenciji za privredne registre u elektronskom obliku.,
  - Poreskoj upravi, i to:
  1. Do 30.04. za prethodnu godinu, za pravna lica predaju se Poreska prijava poreza na dobit i
  Poreski bilans:
  2. Do 30.06. za prethodnu godinu, kao prilog uz poresku prijavu i poreski bilans, dostavljaju se finansijski izveštaji i za preduzetnike koji vode dvojno knjigovodsvo i preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo.
  Ko ima obavezu sastavljanja finansijskih izveštaja?
  - Privredna društva;
  - Javna preduzeća;
  - Banke;
  - Društva za osiguranje;
  - Davaoci finansijskih lizinga;
  - Dobrovoljni penzijski fondovi;
  - Zadruge.

U računovodstvene usluge koje obuhvata izrada završnog obračuna spadaju:
- Za mikro preduzeća, izrada obrazaca:
- Bilansa stanja,
- Bilansa uspeha,
- Statističkog izveštaja.

Za mala, srednja i velika preduzeća, dodatni obrazaci:
- Izveštaj o tokovima gotovine,
- Izvestaj o promenama na kapitalu,
- Izrada napomena uz finansijski izveštaj,

Poreske godišnje obaveze:
- Izrada poreskog bilansa
- Poreska prijava poreza na dobit

Godišnje obaveze za utvrđivanje doprinosa:
- M4 obrazac

Finansijski izvestaj je krajnja slika, finansijski odraz poslovanja jednog privrednog drustva u poslovnoj godini, te je iz tog razloga izrada finansijskog izvestaja na pravi način jako bitna. Može biti vrlo važan za privredno drustvo prilikom dobijanje kredita, donacija, lizinga, tendere ili investitora...

Izrada finansijskog izveštaja - cena usluge

Izrada finansijskog izveštaja je uključena u cenu racunovodstvenih usluga. Izuzeci su vanredni finansijski izveštaji zbog potreba apliciranja za kredite banaka ili nekih drugih svrha kao i izrada finansijskog izveštaja za privredna drustva koja nisu klijenti računovodstvene agencije. U tim slučajevima se cenu ove usluge određuje se na osnovu obima poslovanja privrednog društva za koje se finansijski izveštaj izrađuje.

Agencija Rublja | Misija
Agencija Rublja | Misija
Agencija Rublja | Misija
pozovite

Ukoliko su vam potrebne informacije o našim uslugama, možete nas kontaktirati